black_balloon

28 tekstów – auto­rem jest black_bal­loon.

Czekam

nie ma Cię tutaj
wrzeszczy mi do ucha
Two­ja nieobecność
prze­pita gorzką kawą
trzęsie kie­sze­niami
wy­pełniony­mi po brzegi
tęsknotą
która nie wy­pada
po­mimo dziur
w ma­teriale czasu 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 29 czerwca 2014, 18:06

Niektóre rzeczy mają to do siebie, że dłużej mi­jają, niż trwały.. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 22 czerwca 2014, 23:47

Pat­rzę na niego, jak je­go pal­ce śmi­gają w tę i z pow­ro­tem po czar­no białej drodze z kla­wiszy. I na­wet, jeżeli nie wy­powiada ani jed­ne­go słowa, je­go dłonie opo­wiadają cu­dow­ne his­to­rie: ballady, [...] — czytaj całość

myśl • 18 czerwca 2014, 00:59

Zniknięcie

cier­pię od dawna
na brak
sa­mej siebie
nie cze­kam już
zaczy­nam zabawę
z pus­tką
co tuła się
z kąta w kąt we mnie
I budzę się
po­ran­kiem chłodzona
przykryta
zim­nem na skórze
spo­wodo­wanym
nieobec­nością ciebie 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 1 listopada 2013, 00:27

Nie ma mnie

za­mykam ciało w klatce
było mnie wszędzie zbyt pełno
choćby
na krom­kach chleba
między palcami
w szem­ra­niu za­kurzo­nych słów
w ser­cu co miało bić równo
a oszu­kiwało jak zegarek
widocznie
esen­cja wy­korzys­ta­nego szczęścia
uleciała
jak za­pach kawy
w ziarenkach 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 4 września 2013, 22:33

Czym jest miłość?
Miłość to kwiatek, su­kien­ka i powietrze
Miłość to krop­ka po zda­niu złożonym z nies­kończo­ności, ciepła i przez­nacze­nia, bo miłość nie jest na chwilę
Miłość to spoj­rze­nie two­jej mat­ki, kiedy po­konu­jesz pier­wszy metr [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 8 fiszek • 3 września 2013, 23:50

Pragnienie

w rutynie
przyk­le­jam tab­letki na sen
w kącie wyobraźni
pragnę wdechu i wydechu
zat­rzaśnięte­go w twoich palcach
chcę być
na dnie two­jej szklanki
bez drabiny
z od­ra­panych myśli
bez samotności
oczekiwania
bezradności
przez nie podobno
od­pa­dają nam rzęsy 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 31 sierpnia 2013, 21:35

Drżenie

Jes­tem wciąż
zdes­pe­rowa­na w momencie
tkwienia w twoich oczach
roz­grze­wam dłonie
ter­mo­forem wypełnionym
strzępa­mi two­jej obecności
chwi­lowej tyl­ko
roz­cze­suję skłóco­ne włosy
zmyślo­nymi rękoma
w natłoku słów
dopiero
mil­cze­niem
po­wie­działam za dużo 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 28 marca 2013, 16:01

Powtarzalność

Wy­dos­taję się
na zewnątrz
spod trzęsących się rzęs
spod is­kier spojrzenia
gdy nie zdążyłeś na czas
się odwrócić
uciekam
od roz­proszo­nych myśli
słod­kich w sma­ku jak miód
chwi­le dla mnie
poz­ba­wione przypadku
wyszu­kane mo­men­ty
bez odpowiedzi
wyrzu­cone za okno
pięlęgno­wanej powtarzalności
w mil­cze­niu
które­go nie da się
przekreślić 

wiersz
zebrał 28 fiszek • 7 marca 2013, 17:13

Niepewność

wśród roz­grza­nych słów
prze­mykam cicho
niewi­docznym lśnieniem
przy­moco­wuję gwiazdy
na su­ficie w two­jej głowie
włączam prąd
two­jej świado­mości
pu­kam cicho
w kon­ste­lację twoich myśli
przecho­wuję w kontekstach
słowa do wypowiedzenia
uk­radkiem
i przez przypadek
w ciem­ności rumieńca 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 29 stycznia 2013, 21:27

black_balloon

W świecie pełnym połamanych nadziei, czasem lepiej być cieniem opadającym bezszelestnie w kącie.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

black_balloon

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

29 czerwca 2014, 18:06black_balloon do­dał no­wy tek­st Czekam

22 czerwca 2014, 23:47black_balloon do­dał no­wy tek­st Niektóre rzeczy mają to [...]

18 czerwca 2014, 00:59black_balloon do­dał no­wy tek­st Patrzę na niego, jak [...]